Projeler

AL SELAM DERNEĞİ

Üç faaliyet alanı

Başlıca üç alanda faaliyet gösteriyoruz: Çocuklara formel eğitim, kadınlara meslek eğitimi ve projelerimizin devamlılığını sağlamaya yönelik sosyal girişimler.

projeler

ÇOCUKLAR İÇİN

Bilim fuarları ve festivaller gibi dönemsel projelerin yanı sıra çocuklara yönelik üç sürekli eğitim projemiz var.

  1. Assalam Comunity School
  2. Çocuk Üniversitesi
  3. Çocuk Kütüphanesi & Hikâye Anlatıcılığı Kidsnook İstasyonu

Assalam International School

Assalam International Schools, Kizimkazi Köyü’nün çocuklarına dünya standartlarında eğitim vermek amacıyla Assalam Community Foundation tarafından 2018 yılında kurulan bir anaokulu ve ilkokuldan oluşmaktadır.

Okul, yapısal olarak bölgenin doğal şartlarına uygun özelliklerde kuruldu: mango ağacının dallarında bir kütüphanemiz, geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış bir oyun alanımız var ve Hint Okyanusu sadece birkaç adım ötemizde.

Ayrıca öğrenmenin ve öğretmenin modern yöntemlerine büyük önem veriyoruz. Halihazırda öğrencilerimizin çocuk dostu tabletler kullanarak kendi kendilerine öğrenme metodu izlediği, biri okuma yazma, diğeri aritmetik iki olmak üzere iki ‘leap learning’ sınıfı sunuyoruz.

Assalam International School’un hedefi yüksek nitelikli eğitim sunmaktır ve bunu öğrenci-öğretmen oranını düşük tutarak (15-2), standart bir eğitim almış, yeni ve güncel öğretim yöntemleri konusunda eğitilmiş seçkin öğretmenleri işe alarak, öğrenci ve öğretmenlere eğitim sektöründeki en yeni materyalleri/kaynakları temin ederek sağlıyoruz.

Assalam Çocuk Üniversitesi

Assalam Community Foundation, Zanzibarlı yetenekli çocuklara ileri düzey eğitim veren ilk çocuk üniversitesini Afrika’da kurdu. Başlangıçta 60 öğrenci vardı. Eğitim planımızı okul müfredatına uygun olarak düzenledik.

Assalam Çocuk Üniversitesi sanat, spor, fizik, kimya, biyoloji, robotik ve mekantronik kurslarında birinci sınıf eğitim standartlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

Çocuk üniversitesinin bilim ve sanat atölyelerine katılan çocuklardan, uluslararası bilim olimpiyatlarına katılmaları ve işlerini uluslararası sanat galerilerinde sergilemeleri beklenmektedir.

Assalam Community Foundation, öğrencilerin başarısının diğer Afrika ülkelerindeki çocuklar için ilham ve cesaret kaynağı olmasını umuyor ve girişimlerinin diğer ülkelerde modellenmesini hedefliyor.

Assalam Çocuk Kütüphanesi

Afrika dünyanın en düşük okur-yazarlık oranına sahip kıtası. Bazı öğretmenler, okullarda eğitim düzeyini yükseltecek kitapları ve diğer hayati kaynakları temin edememektedir. Pekçok Afrikalı çocuk hayatlarını kendilerine ait tek bir kitaba bile sahip olmadan geçirir.

Assalam Community Foundation, Zanzibar’daki bu durumu değiştirmek için Kizimkazi’de bir çocuk kütüphanesi kurdu. Bir mango ağacı üzerine inşa edilen bu interaktif kütüphane, çocuklara kitap ve eğitici elektronik araçlar sunan, ilgi çekici bir mekan. Ağaç ev, yanı başındaki macera parkı ve ilginç mimarisi ile çocukları kitap okumaktan keyif almaya teşvik ediyor.

KADINLAR İÇİN

Afrikalı kadınların toplum içindeki sosyal statüsünü güçlendirmeye yönelik çalımalarımızda iki koldan ilerliyoruz. Kadınların sosyal statüsünün güçlendirilmesine önem veriyoruz. Çalışanlarımızın çoğu kadınlardan oluşuyor ve gönüllülerimizin büyük çoğunluğu da kadın. Ayrıca, Assalam Community Foundation’da eğitim gören her üç çocuktan ikisi kız.

  1. Bekâr annelere dikiş kursları
  2. Genç kızlara, dikiş, ev idaresi, permakültür, İngilizce ve bilgisayar sınıflarını kapsayan bir senelik mesleki eğitim kursları.
  3. Sosyal programlarımız aracılığıyla yakın çevredeki kadınlara istihdam imkânı.

Yetim Anneleri için Terzilik

Assalam Community Foundation bekâr annelere yönelik, uzun vadeli ve ömür boyu sürdürülebilir istihdam olanakları yaratır. Anneler bir sene boyunca kurslarımızda dikiş eğitimi alır ve bu dönemin sonunda bizim ürünlerimizi -bebek, çanta- dikmeye başlarlar. Kadınlar başından sonuna kadar üretimin her aşamasında sorumluluk almaktadır. Buna ürünlerin tasarımı, dikişi ve satışı da dahil. Amacımız tüm Afrika’da, bekâr anneler için sürdürülebilir bir iş fırsatı yaratmak.

Genç Kız Projelerimiz

Gelecek kuşakları yetiştiren annelerin maddi ve manevi gelişimlerini ihmal etmiyoruz. Assalam Community Foundation, komşu köylerimizden gelen genç kızlara meslek sahibi olmalarında yardımcı olmayı amaçlıyor. Genç kızlarımız için dikiş, ev idaresi, bilgisayar ve İngilizce gibi kurslar düzenliyoruz.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Assalam Community Foundation her yönüyle kendi kendine yeten bir organizasyon olmayı hedefliyor. Bu amaçla üç marka kurduk: KangaAfrica, CafeAfrica&Shops and Mamafrica.

  1. Mamafrica – Gönüllü Turizmi
  2. CafeAfrica&Shops – Biri Stonetown (Zanzibar) diğeri İstanbul (Türkiye)’da bulunan, KangAfrica ürünlerimizi satışa sunduğumuz iki mağaza.
  3. KangAfrica – Tekstil markamız

Mamafrica

Mamafrica, gönüllüleri kendilerine ve topluma değer katmaya, Afrikalı insanlarla bütünleşmeye ve doğaya saygı duymaya teşvik eden, Assalam Community Foundation’a ait sorumluluk sahibi bir turizm markasıdır.

Mamafrica her açıdan unutulmaz keyifli tatil fırsatları sunuyor. Sene boyunca çok sayıda kamp ve atölye programı düzenliyor ve insanları Afrika’ya davet ediyoruz.

CafeAfrica&Shops

CafeAfrica&Shop’lar, KangaAfrica ürünlerinin ana satış platformu ve vitrinimiz. Stonetown’daki (UNESCO kültür mirası listesindeki şehirlerden biri) CafeAfrica&Shop merkezi Kizimkazi bölgesindeki Mkunguni köyünde olan Assalam Community Foundation’un şehir ofisi.

İstanbul’da küçük ve modern bir Afrika müzesi olan başka bir CafeAfrica&Shop bulunmaktadır. Ona Galeri Africa ismini verdik. Galeri Afrika İstanbul’un tarihi mahallesi Çengelköy’de kuruldu. Burada Afrika tarihine ve kültürüne; gönüllülük ve sosyal girişimciliğe dair periyodik programlar düzenliyoruz. İstanbul’da, Afrika kültürünü temsil eden canlı bir merkez olmasını ümit ediyoruz.

Galeri Afrika’dan elde edilen gelir, Assalam Community Foundation’ın projelerinin devamlılığı için kullanılıyor.

KangaAfrica

KangaAfrica, Assalam Community Foundation’ın çocuklara eğitim ve bekâr annelere istihdam sağlayan sosyal girişim markası.

Anneler, bir yıllık dikiş eğitiminden sonra tüm üretim, tasarım ve satış süreçlerine dahil edilir. Tasarlanan tüm ürünlerde “kanga” adı verilen yerel kumaş kullanılır.

KangaAfrica markası altında dikiş yapmayı öğrenen anneler sürekli yeni ürünler üretir. 2018’de çanta üretimiyle işe koyuldular ve 2019’dan bu yana çantalarla birlikte kabile bebekleri de dikiyorlar.

Ürünlerimizi tasarlarken Afrika’nın kültür mirasından ilham aldık. Anneler tarafından yapılan ve Afrika’nın en çok tanınan kabilelerinden esinlenen bebekleri buna örnek gösterebiliriz: Masai, Zulu, Mursi, Suri, Fulani, Arbore, Gana, Karo, Himba and Twareg. Bu bebekleri CafeAfrica&Shop’larda ve işbirliği yaptığımız mağazalarda sergiliyor ve satıyoruz. Bu bebeklerin satışından elde edilen gelir sosyal hizmet projelerimize aktarılmaktadır.

PERMAKÜLTÜR

Assalam Permakültür Çiftliği 2018 yılında kurulmuş, hayvanlarla entegre edilmiş, sebze ve tropik meyve yetiştiriciliği gibi faaliyet alanlarına sahiptir. Assalam kurucusu Hatice’nin emekleriyle başlamış permakültür yolculuğu, farkı kültürlerden gelen onlarca gönüllünün ve yerel halktan çalışanların desteği ie de devam etmektedir. Permakültürün üç etik kuralı şunlardır: Dünyayı Gözetme, İnsanı Gözetme ve Adil Paylaşım. Her ne kadar toprak konusunda verimlilik düşük olsa da, çeşitli kompost yöntemleriyle sağlıklı doğal yollardan toprak zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Yerli tohumlara verilen önemle birlikte bütüncül bir tasarım hedeflenmektedir. Kompost uygulamaları, etkin mikroorganizma üretimleri, yerel mimari çalışmaları, dönemsel sebze meyve hasatları, arıcılık bakımı ve bal hasat işlemleri, aromatik bitki toplayıcılığı ve yetiştiriciliği, kanatlı ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği çalışmaları hazihazirda mevcuttur. Öte yandan Assalam Permakültür’de çocuklar doğada öğrenerek kendilerini geliştirdikleri, oyun oynayarak öğrendikleri, doğayı tanıdıkları doğal alanlarda hayal dünyalarının sınırsızlığını deneyimleyebilmektedirler. Çiçekleri izleyen, kompost hazırlayan, tavuklarla kazlarla oynayan çocukların mutluluğu en büyük motivasyon kaynaklarımızdandır. Ürettiklerini ve öğrendiklerini gönüllüleriyle paylaşan Vassalam Permakültür Çiftliği’ne yeni deneyimleri birlikte kazanmak için sizleri bekliyoruz.

Assalam Community Foundation

Kendi kendine yetebilen bir Afrika yararına çalışan kâr amacı gütmeyen, yeni nesil bir sosyal girişimiz.

ZANZIBAR
Kizimkazi Mkunguni Village, P.O. 312 Zanzibar, Tanzania

ZNZ +255 62 922 3269
TR +90 555 629 7844

info@vassalam.org

© Copyright 2019 - Assalam Community Foundation | All Rights Reserved
Weblemek Digital Solutions

Assalam Community Foundation

We are a young not-for-profit organization that
works on behalf of a self-sufficient Africa.

ZANZIBAR
Kizimkazi Mkunguni Village, P.O. 312 Zanzibar, Tanzania

ZNZ +255 62 922 3269
TR +90 555 629 7844

info@vassalam.org

© Copyright 2019 - Assalam Community Foundation | All Rights Reserved
Weblemek Digital Solutions